jiná publikace
Linek, Lukáš, Jiří Kabele

The Paradox of the Czech Way of Coping with the EU Accession. The Case of Legislative Planning

Linek, Lukáš, Jiří Kabele. 2006. „The Paradox of the Czech Way of Coping with the EU Accession. The Case of Legislative Planning.“ Prague Social Science Studies, Sociology series SOC-005. Praha: FSV UK. ISSN 1801-5999. 25 s. (informační článek) Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/97_005_LinekKabele.pdf.

Studie je založena na detailní analýze procedur a praktik rozhodování v české vládě a přípravy zákonů v letech 1998–2004. Autoři zkoumají otázku, zda strategie zvládání legislativních požadavků ve vztahu k EU, jež byla založena na znovu-objeveném legislativním plánování, posílila či oslabila schopnost české vlády připravovat a implementovat středně a dlouhodobé politiky.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
veřejná politika