kapitola v knize / monografii
Špicarová Stašková, Barbora, Zdenka Mansfeldová. 2009. „Parlament a vláda.“ Pp. 78-94 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Kapitola je věnována vztahu mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou. Nejdříve se věnuje postavení obou těchto subjektů v českém politickém systému, v další části pak problému ustavování vlád a s tím spojeným vyslovením důvěry či nedůvěry vládě. Dále analyzuje, jak poslanci subjektivně hodnotí důležitost jednotlivých činností Poslanecké sněmovny a jak jsou spokojeni s jejich plněním. V závěru je pozornost věnována kontrolní funkci Sněmovny ve vztahu k vládě.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku