kapitola v konferenčním sborníku
Sunega, Petr

Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť

Sunega, Petr. 2004. „Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť.“ Pp. 71-78. Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Sborník mezinárodní konference. Praha: ČVUT.

Text vysvětluje pojem participace, jeho obsah a význam, různé formy participace. Popisovány jsou potenciální přínosy participace, důvody proč by měly obce/správní firmy angažovat nájemníky v procesu regenerace panelových sídlišť. Podle míry účasti nájemníků na rozhodování lze odlišit různé stupně participace, které jsou v textu rovněž popisovány. Zmíněny jsou nástroje participace a obecné fáze participace v rámci regeneračního projektu.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
občanská společnost