kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka. 2007. „Participace ve volebních záměrech politických stran a v prohlášení vlády.“ Pp. 67-75 in Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Obsahové analýze byly podrobeny volební programy parlamentních politických stran a prohlášení vlády z roku 2006. V dokumentech se hledala vybraná klíčová slova jako spolupráce, důvěra, soudržnost apod., která poukazují na respekt k principům demokratického spravování společnosti a participace občanů na rozhodování o veřejných záležitostech. Výskyt klíčových slov je malý a kontext nepřesvědčivý.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku