kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef. 2009. „Participativní procesy v komunitním plánování sociálních služeb - vize a realita.“ Pp. 63-81 in Čermák, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Sociologické studie / Sociological Studies 09:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.

Kapitola se zabývá srovnáním teoretických požadavků na procesuální charakteristiky komunitního plánování sociálních služeb a realitou jejich aplikace v praxi, zejména s ohledem na participativní charakter procesu. Autor ukazuje, že v systému poskytování sociálních služeb v ČR existují určitá institucionální specifika, která činí naplňování participativních ideálů v praxi komunitního plánování obtížným. Jedná se zejména o nejasně stanovené kompetence obcí při poskytování sociálních služeb. Empirická analýza se opírá o rozhovory s aktéry komunitního plánování ve třech obcích a o zúčastněné pozorování procesu plánování.

Left

Témata: 
město a vesnice
občanská společnost
sociální politika
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku