recenzovaný článek
Dudová, Radka. 2006. „Partnerský život a slaďování práce a rodiny v páru u žen a mužů v manažerských pozicích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 58-60. ISSN 1213-0028.

Článek předkládá dílčí výsledky kvalitativního výzkumu realizovaného v roce 2006 mezi českými manažery a manažerkami. Cílem studie bylo srovnat situaci a podmínky manažerské práce mužů a žen. Ukazuje, že hlavním zdrojem nerovností je nutnost slaďovat manažerskou práci s rodinnými povinnostmi. Rozdělení neplacené práce v rodinách našich respondentů a respondentek je velmi nerovné v neprospěch žen, což brzdí jejich manažerské kariéry.
 

Sdílejte tuto stránku