nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - proč právě v ICT?