odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, Věra Sparschuh, Agnieszka Wenninger (eds.)

Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe

Mansfeldová, Zdenka, Věra Sparschuh, Agnieszka Wenninger (eds.). 2005. Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe. Hamburg: Krämer. 286 s. ISBN 3-89622-071-3.

Sborník je souborem statí a analýz různých aspektů evropeizace ve východní Evropě. Stati jsou interdisciplinární reflexí rozšíření EU směrem na východ a situace v nových členských zemích. Sborník je rozdělen do tří částí: první představuje obecný společenskovědní pohled na rozšíření EU, druhá se zabývá výzvami evropeizace a třetí je věnována specifickým problémům v konkrétních nových členských státech.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)