odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, Věra Sparschuh, Agnieszka Wenninger (eds.). 2005. Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe. Hamburg: Krämer. 286 s. ISBN 3-89622-071-3.

Sborník je souborem statí a analýz různých aspektů evropeizace ve východní Evropě. Stati jsou interdisciplinární reflexí rozšíření EU směrem na východ a situace v nových členských zemích. Sborník je rozdělen do tří částí: první představuje obecný společenskovědní pohled na rozšíření EU, druhá se zabývá výzvami evropeizace a třetí je věnována specifickým problémům v konkrétních nových členských státech.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku