kapitola v konferenčním sborníku
Červenka, Jan. 2007. „Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR.“ Pp. 1-8. Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola ekonomická.

Left

Autoři: 
Témata: 
hodnotové orientace
práce
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku