kapitola v konferenčním sborníku
Červenka, Jan

Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR