recenze publikace
Ďurďovič, Martin

Peter Winch: Idea sociální vědy a její vztah k filozofii