popularizační článek
Červenka, Jan

Petr Štěpánek mezi bludem a pomluvou