popularizační článek
Kolářová, Marta

Podle čeho lidé poznají zařazení do sociální třídy?