odborná kniha / monografie
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. 2007. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

V této studii jsme se zaměřili na problematiku kombinace pracovního a rodinného života z hlediska úrovně zaměstnavatelů a do hloubky procesů, kterými vyjednávání podmínek pro zaměstnané rodiče probíhá přímo v podnicích. Výzkum byl založen na třech případových studiích strojírenských podniků a jejich poboček v České republice a jejich „mateřských“ společností v Německu, Francii a Švédsku. Naším cílem bylo porovnat podmínky pro zaměstnané rodiče v jednotlivých zemích s Českou republikou v případech, kdy jde o téhož zaměstnavatele. Zahraniční podniky zdaleka svým zaměstnancům v České republice nenabízejí podmínky přátelské rodině tak jako je to pro ně běžné v zemích původu. Významné rozdíly mezi praxí podniků v jejich zemích původu a praxí v jejich českých pobočkách jsou způsobeny několika hlavními faktory: rozdíly v nastavení rodinné politiky a politiky zaměstnanosti jednotlivých zemí, genderová struktura v souvisejících institucích na různých úrovních dané země i oboru, ve kterém podnik působí, rozdíly ve významech zaměstnanosti žen a obsazích mateřských ideologií a institucionální podmínky pro péči o děti. Jako významné se ukazuje také kolektivní vyjednávání na úrovních sektorů a podniku v zahraničí a pasivita (či neexistence) odborových organizací i zaměstnanců v českých pobočkách podniků, typická pro české podnikové prostředí jako takové.

Sdílejte tuto stránku