kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce

Křížková, Alena. 2002. „Podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce.“ Pp. 21-40 in Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-013-3.

Studie na jedné straně ukazuje diskriminaci a nerovnosti pozice žen manažerek ve srvonání s dalšími skupinami žen na základě statistických ukazatelů, na druhé straně popisuje možné strtegie, jak se s genderovým konfliktem rodinných a pracovních rolí manažerky vyrovnávají, tak jak to ukázala případová kvalitativní analýza.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce