popularizační článek
Simonová, Natalie

Pojetí společnosti z pera Gilla Lipovetského