kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka

Political and Administrative Accountability in the Czech Republic

Mansfeldová, Zdenka. 2006. „Political and Administrative Accountability in the Czech Republic.“ Pp. 22-34 in Pleines, Heiko (ed.). Participation of Civil Society in New Modes of Governance. The Case of the New EU Member States. Part 2: Questions of Accountability. Bremen: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. 113 s.

Stať se zabývá společenským kontextem a úlohou občanské společnosti v procesu accountability politických aktérů a administrativy.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
občanská společnost
politika (a postoje k politice)