odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2008. Politická informovanost občanů: teorie, měření a role při zkoumání politických postojů. Sociologické studie / Sociological Studies 08:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 131 s. ISBN 978-80-7330-137-8.

Cílem této studie je prozkoumat politickou informovanost českých občanů, a to jak z hlediska její distribuce ve společnosti, dimenzionality a jejích zdrojů, tak z hlediska jejího vlivu na politické postoje a jejich konzistenci. Studie ukazuje, že čeští občané vědí nejvíce o lokální a národní politice a jejích aktérech a nejméně o mezinárodní politice. Navíc je distribuce politických znalostí systematicky nerovnoměrná, což vede ke specifické formě politické nerovnosti. Tyto rozdíly v politických znalostech způsobují také rozdíly v míře strukturovanosti politických postojů.

Sdílejte tuto stránku