impaktovaný článek
Vajdová, Zdenka, Stachová, Jana. 2005. „Politická kultura české populace v regionálním rozměru.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 881-901. ISSN 0038-0288.

Cílem příspěvku je porovnání politické kultury a občanské angažovanosti populací vybraných regionů v České republice, založené na datech výzkumu “Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů”, který byl uskutečněn na Sociologickém ústavu v letech 2000 – 2002. Základní otázkou příspěvku je, zda jsou populace vybraných regionů rozdílné, pokud jde o vzorec politické kultury a míru občanské angažovanosti. Operacionalizace pojmu politická kultura vychází z klasického konceptu Almonda a Verby a je doplněna o další typ politické kultury – odcizení; vede ke čtyřem kvantitativním proměnným, definujícím vzorec smíšené politické kultury populace. Míra občanské angažovanosti je definována jako počet členství v dobrovolných organizacích. Z výsledků vyplývá, že vzorce politické kultury se ve sledovaných regionech téměř neliší. Regiony se neliší ani v počtu členství v dobrovolných občanských organizacích, tedy v míře občanské angažovanosti.

 

Sdílejte tuto stránku