odborná kniha / monografie
Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa. 1998. Poslanci prvního českého parlamentu (1992-1996). Pracovní texty / Working Papers 98:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 58 s. ISBN 80-85950-49-9.

Studie prezentuje výsledky výzkumu poslandů parlamentu, který je součástí předpokládané širší
analýzy místa a role parlamentu v transformaci politického systému od autoritativního režimu k
demokracii a v jednotlivých etapách komparace dat umožnila postihnout některé vývojové tendence.
Získané výsledky poskytly ucelené poznatky a zobecnění o prvním období působení nejvyššího
legislativního orgánu samostatné České republiky, o formování nové politické elity a základních
vazbách uvnitř nejvyšších mocí: legislativní, prezidentské a exekutivní.
Studie sleduje cestu poslanců do parlamentu, proměny stranické kompozice parlamentu, přináší
soubor poznatků o orientacích, činnostech, postojích a hodnotách poslanců v historicky prvním
volebním období po vzniku samostatné České republiky a snaží se, pokud je to možné, odhalit
dlouhodobější tendence v postojích poslanců, které ovlivňují celý proces politického rozhodování.
Pozornost je rovněž věnována kontrole vlády parlamentem, hodnocení činnosti parlamentu poslanci
na konci jeho funkčního období.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku