odborná kniha / monografie
Brokl, Lubomír, Adéla Seidlová, Josef Bečvář, Petra Rakušanová. 1999. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Pracovní texty / Working Papers 99:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 88 s.

Výzkum "Postoj občanů k politice" byl realizován v květnu 1968 pro "Mezioborový výzkumný tým "Rozvoj demokrcie a politického systému..". Měl identifikovat politickou orientaci občanů (vzorek 3600 respondentů) pro demokratickou reformu. Po okupaci Československa data již nebyla zpracována, ztratila se. Třetina dat byla nelezena v roce 1998. Publikace presentuje tato data a jejich faktorovou analýzu. Výsledky vyvracejí většinu dosavadních hodnocení "Pražského jara". Analýza identifikuje v roce 1968 jediný cleavage - mezi Čechy a Slováky.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku