kapitola v knize / monografii
Vávra, Martin. 2009. „Postoje k cizincům - získávání dat a jejich intepretace.“ Pp. 17-34 in Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Kapitola se nejprve zaobírá metodami získávání a interpretace sociologických dat relevantních z hlediska měření postojů k cizincům. Za tímto účelem je podrobně rozebrán pojem postoj (jak jej definovat, jak jej měřit, jak výsledky měření interpretovat) a uvedeny jsou i pojmy předsudek, tolerance, rasismus a xenofobie. Na závěr kapitoly jsou popsány některé konkrétní výzkumné nástroje pro měření postojů.

Součást publikace: 
2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Sdílejte tuto stránku