kapitola v knize / monografii
Leontiyeva, Yana, Martin vávra. 2009. „Postoje k multikulturalismu a kulturní přizpůsobení cizinců.“ Pp. 75-88 in Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Článek se zabývá postoji respondentů k multikulturnímu soužití s cizinci a kulturnímu přizpůsobení se cizinců. Text je primárně zaměřen na situaci v ČR, je v něm však obsaženo i srovnání se situací v dalších evropských zemích.

Součást publikace: 
2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Sdílejte tuto stránku