kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat, Lukáš Linek. 2007. „Povaha a zdroje stranické identifikace.“ Pp. 147-175 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Text analyzuje zdroje a povahu jednoho z nejlepších prediktorů volby strany. Nejprve je analyzována úroveň a intenzita stranické identifikace pro jednotlivé strany, kdy nejpevnější voliče mají KSČM, KDU-ČSL a ODS. Zároveň se podařilo ukázat na zdroje této vazby v rodině, neboť osoby, které spolu žijí v manželském či partnerském svazku mají vyšší míru stranické identifikace a shodují se častěji i ve volbě strany.

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku