kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana, Štěpánka Pollnerová. 2006. „Pracovní trh v důchodovém a předdůchodovém věku.“ Pp. 239-246 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Příspěvek se věnuje pracovnímu trhu v důchodovém a předdůchodovém věku a srovnává období 1995-1997 a 1998-2000. Výsledky ukazují, že v období ekonomické recese po roce 1998 odcházeli starší pracovníci do důchodu dříve, i když se průměrný důchodový věk prodlužoval.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)
Sdílejte tuto stránku