nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Právní instrumenty pro dosahování rovných příležitostí v EU a ČR

Křížková, Alena. 2001. „Právní instrumenty pro dosahování rovných příležitostí v EU a ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (1-2): -. ISSN 1213-0028.

První číslo letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum věnujeme převážně rekapitulaci nejvýznamnějších titulů, které u nás na téma genderu v poslední době vyšly a o kterých jsme Vás ještě neinformovaly. Chceme tímto způsobem ukázat, jak se genderová literatura v češtině pomalu ale jistě rozrůstá, a zároveň Vás inspirovat k jejímu výběru a četbě. Kromě recenzí a anotací původně českých titulů a překladů do češtiny jsme zařadily i dvě zdařilé studentské práce. Úvodníkem tohoto čísla je seminární práce studentky sociologie a sociální politiky na FSV UK Ivy Pecákové, která sleduje cesty vedoucí k feminismu jako životnímu názoru. Druhou neméně zajímavou studentskou prací je práce Jana Radimského, studenta jazyků na FF UK. Autor zkoumal genderové stereotypy ve vybraných českých jazykových učebnicích.