odborná kniha / monografie
Leontiyeva, Yana, Mikešová, Renáta, Tollarová, Blanka. 2018. Pražané s cizím pasem. Výsledky výzkumu cizinců a cizinek ze zemí mimo EU žijících v české metropoli. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7330-337-2. DOI 10.13060/m.2018.69.

Praha je dynamickou multikulturní metropolí, která láká lidi z různých koutů světa svojí historickou, kulturní a v neposlední řadě také ekonomickou atraktivitou. V současné době cizí státní příslušníci tvoří o něco více než 15 % obyvatel hlavního města; přesně dvě třetiny těchto cizinců pochází ze zemí mimo EU. Migranti a migrantky se podílejí významným dílem na ekonomickém vývoji, populační dynamice a vzhledu metropole. O této specifické skupině obyvatel Prahy však dosud existuje jen málo informací, zejména co se týče jejich sociálního postavení nebo potřeb a bariér bránících jim v úspěšném začlenění do české společnosti.

Kniha vznikla v návaznosti na aplikovaný výzkum zaměřený na obyvatele s cizí státní příslušností pocházející ze zemí mimo EU dlouhodobě žijící v hlavním městě. Cílem výzkumu realizovaného v roce 2017 na zakázku hlavního města Praha bylo zjistit informace o migrantech a migrantkách v Praze, které nelze získat z veřejných registrů, a také informace, které mohou poskytovatelům veřejných služeb pomoci pochopit situaci a problémy migrantů a posloužit jako podklady pro lepší nastavení služeb zaměřených na podporu integrace migrantů. Jedná se o svým rozsahem unikátní výzkum, neboť dotazníkového šetření se zúčastnilo více než 1000 cizinců a cizinek z více než 50 států světa dlouhodobě žijících na území Prahy, z nichž velká část plánuje žít v Česku i v budoucnu.

Kdo tedy jsou Pražané s cizím pasem, respektive dvě třetiny z nich – Pražané pocházející ze zemí mimo EU? Co je do české metropole přivádí? Jaké mají postavení v české společnosti? Jaké jsou jejich plány do budoucna? S jakými problémy se nejčastěji potýkají? Jsou dostatečně informováni a vědí na koho se obrátit při řešení nejrůznějších problémů? Jaké mají vztahy s domácí populací? Tato kniha pomůže čtenářům najít odpovědi na zmíněné otázky a především přispěje k důležité debatě o začlenění této významné části obyvatel hlavního města Prahy do české společnosti.

>> STÁHNOUT E-KNIHU (PDF) <<

Kniha bude dostupná jako elektronická publikace zdarma od 6. února 2019, kdy proběhne její slavnostní přivítání.

Recenze na Flowee.cz: 
www.flowee.cz/floweecity/praha/5944-jak-se-zije-imigrantum-v-prchteji-se-tu-usadit-a-zakladat-rodiny-jak-se-zije-imigrantum-v-prazeaze-chteji-se-tu-usadit-a-zakladat-rodiny

Left

Témata: 
město a vesnice
migrace a mobilita
Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky