odborná kniha / monografie
Fialová, Ludmila, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová. 2000. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.

Kniha vychází z empirického šetření Mladá generace 1997 zaměřenéhopředevším na postoje k rodině, rodičovství, partnerství a reprodukčnímuchování mladých svobodných lidí ve věku 18-30 let. Kromě názorů na manželství, rodičovství, ideální a plánovaný počet dětí, se šetření zabývalo i podmínkami a motivy k uzavření snatku, narození dítěte, představám o ideálním partnerovi a postoji k rozvodům, interrupcím,ale i dalšími životními plány mladých lidí.

The book is based on an empirical survey "Young Genderation 1997" concerning attitudes towards the family, parenthood and partnership of young single people between 18-30 years of age. Besides the attitudestowards marriage, parenthood and ideal anad expected number of children,the survey was devoted to conditions and motives of concludings marriageand childbearing, to notions about an ideal partner and to attitudestowards divorce, abortions. Attention to other non-family plans of youngpeople was also paid.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezilidské vztahy
rodičovství
rodina
Sdílejte tuto stránku