recenzovaný článek
Hamplová, Dana. 2003. „Preferované partnerské uspořádání: sociodemografické a hodnotové rozdíly.“ Demografie 45(3): 166-176. ISSN 0011-8265.

Článek se zabývá preferencemi v oblasti partnerského chování v souvislosti se socio-demografickými faktory a obecnými hodnotovými orientacemi.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezilidské vztahy
Sdílejte tuto stránku