jiná publikace
Křížková, Alena, Hašková, Hana

Překážky a možnosti slaďování práce a rodiny: sekundární analýza