kapitola v knize / monografii
Mikešová, Renáta. 2018. „Prekérní práce na periferním venkově.“ Pp. 163-181 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola je kvalitativní studií prekérní práce v periferních regionech a strategií, jež na trhu práce uplatňují lidé žijící v periferiích, kteří obtížně nacházejí pracovní uplatnění. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že omezená nabídka pracovních příležitostí v regionu a zejména obtížná dosažitelnost práce snižují možnosti výběru práce a omezují volby variant pro lidi žijící v periferních oblastech. Ve spojení s individuálními handicapy vedou tyto faktory často k akceptování prekérních pracovních podmínek.

Left

Témata: 
práce
regiony
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku