kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena. 2009. „Příčiny a důsledky segregace - úvod do genderové perspektivy v sociologii.“ Pp. 31-39 in Křížková, Alena, Zdeněk Sloboda. Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz. Sociologické studie / Sociological Studies 09:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 115 s. ISBN 978-80-7330-165-1.

Předložená publikace prezentuje jednak kvantitativní pohled na problematiku genderové segregace – obraz statistiky a jednak kvalitativní obraz sociální reality práce žen, jak ji zobrazují současné české seriály. Poukazujeme na rozsah tohoto problému, jeho souvislosti a jeho zobrazování v médiích. Ke zkoumání genderové segregace na českém trhu práce byla využita analýza statistických dat o trhu práce pomocí indexů segregace, které se běžně využívají v zahraničí. Tato analýza prokázala dlouhodobě přetrvávající stav silně segregovaného českého trhu práce a jen velmi pozvolné snižování míry segregace. Téměř polovina zaměstnaných žen je koncentrována pouze do deseti kategorií zaměstnání (z celkového počtu 107), u mužů je tato koncentrace o něco málo nižší. Na fakt, že problém segregace tkví velmi silně v genderových stereotypech, které v naší společnosti stále významně fungují, jasně ukazují nejčastější zaměstnání českých žen: administrativní pracovnice, zdravotní sestry, učitelky základních škol, uklízečky a prodavačky a nejčastější zaměstnání českých mužů: technici, manuální pracovníci jako zámečníci a nástrojáři, opraváři, řidiči a policisté. Ženy jsou stále považovány především za matky, pečovatelky a bytosti schopné udržovat pořádek, muži jsou zase viděni jako technicky a manuálně zdatní a přirození ochránci. Propojený genderový systém prestiže, segregace, mzdových rozdílů mezi muži a ženami a kvality a podmínek zaměstnání, který funguje v jednotlivých zaměstnáních, stojí v základu genderových nerovností. Tvůrci současných českých seriálů zobrazují sociální realitu jako silně patriarchální, pracovní role žen spíše okrajově, jako něco samozřejmého, co však zároveň ženy příliš nezajímá, a úspěšnost žen v práci je zobrazována spíše jako negativní hodnota.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku