kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2006. „Princezny a bojovnice: ženský aktivismus v radikálních hnutích.“ Pp. 301-325 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Článek popisuje a analyzuje radikální levicové a pravicové hnutí v ČR. Zaměřuje se na ženské a feministické aktivity a projekty v těchto hnutích. Na pozadí teorií genderu v sociálních hnutích analyzuje participaci mužů a žen a jejich generové role v aktivismu. V rámci empirického výzkumu komparuje anarchofeministický proud, socialistické aktivity žen a jejich vztah k feminismu. Zabývá se generovými aspekty neonacistického aktivismu, rolí žen a ženských aktivit v radikální pravici. Vzhledem k prosazování ženských práv a feminismu, levicové hnutí je progresívní a pravicové je regresívní, protože propaguje tradiční mužské a ženské role.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
životní styl
Sdílejte tuto stránku