kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka. 2001. „Příprava vstupu do Evropské unie v kontextu činností parlamentu.“ In Brokl, Lubomír (ed.). Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-007-9.

Sborník obsahuje příspěvky přednesené na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Poslanecké sněmovně. Základem publikace je dlouhodobý projekt týmu věnovaný výzkumu poslanců a senátorů. Publikovaných příspěvků je celkem 9 ů šest článků je od autorů působících ve vědeckých institucích a 3 od autorů, kteří se věnují marketingovým výzkumům a komunikačním strategiím.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku