nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2010. „Přirozenost a normalita rodičovství aneb Jak se volí bezdětnost.“ Socioweb 8 (11): 3-5. ISSN 1214-1720.

Na základě analýzy rozhovorů s 30 bezdětnými muži a 38 bezdětnými ženami staršími 30 let autorka rozebírá konstrukci norem rodičovství.

 

Sdílejte tuto stránku