jiná publikace
Stachová, Jana. 2021. „Pro les nevidíme stromy? Tisková zpráva. Praha: AV ČR.“ Tisková zpráva, AV ČR. (Tisková zpráva) [cit. 4.11.2021]. Dostupné z: https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Pro-les-nevidime-stromy/.

Stromy a lesy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu? Jsou důležité i ty staré, suché a solitérní? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým problémům, které vyžadují inovativní přístup a mezioborovou spolupráci.

Sdílejte tuto stránku