nerecenzovaný článek
Krejčí, Jindřich. 2006. „Problém nízké návratnosti výběrových dotazovacích šetření.“ Data a výzkum - SDA Info 8 (2): 1-3. ISSN 1212-995X.

Nízká návratnost dotazníků je považována za jeden z hlavních zdrojů rozptylu a odchylek měření ve výběrových šetřeních. Řada výzkumníků se shoduje, že trendy návratnosti jsou všeobecně neuspokojivé a že se jedná o jeden z hlavních problémů sočasného kvantitativního sociálněvědního výzkumu. Od poloviny 90. let dochází k dramatickému poklesu návratnosti též u českých výběrových šetření.

Sdílejte tuto stránku