kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Proč se české ženy ženou na manažerské pozice?

Křížková, Alena. 2010. „Proč se české ženy ženou na manažerské pozice?“ Pp. 274-288 in H. Maříková, T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Praha: SLON. ISBN 978-80-7419-025-4.

Kapitola nabízí odpověď na otázku: Proč je tak málo žen v řídících pozicích na trhu práce v České republice? Pro její zodpovězení si klade i otázku, jaké jsou motivace a strategie žen postupovat v kariéře a vstupovat do řídících pozic? Neplatí, že by ženy nemohly nebo nechtěly práci věnovat stejné úsilí jako muži. Neplatí ani to, že ženy nemají pro řídící pozice dostatečné schopnosti. Pouze čtvrtinový podíl žen na řídících pozicích tkví spíše v souboru bariér. Ženy jsou nuceny vytvářet strategie k jejich překonávání, které odrážejí pozici žen na trhu práce jako celku nejen v managementu.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
sociální nerovnosti