recenze publikace
Křížková, Alena

Proč také naše společnost potřebuje antidiskriminační zákon. Havelková, B. 2007

Křížková, Alena. 2007. „Proč také naše společnost potřebuje antidiskriminační zákon. Havelková, B. 2007.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 9 (1): 55-57. ISSN 1213-0028.

Tato recenze knihy Barbary Havelkové pozitivně hodnotí komplexnost a přesnost uchopení problematiky nerovností v odměňování žen a mužů v kontextu neexistence antidiskriminačního zákona v České republice. Barbara Havelková zasazuje problematiku do kontextu evropského práva, teorií genderových nerovností i statistických ukazatelů.