nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Proč ženy berou méně za stejnou práci?

Křížková, Alena. 2006. „Proč ženy berou méně za stejnou práci?“ Human Resource Management 2 (5): 21-22. ISSN 0090-4848.

Statistická analýza individuálních dat v časové řadě (1998 – 2004) jednak ukázala, že existuje významný mzdový rozdíl i mezi ženami a muži na stejné pozici v jedné firmě, který nelze vysvětlit dostupnými osobními nebo strukturálními charakteristikami a jednak, že nedošlo k výrazné změně mzdových rozdílů mezi muži a ženami v období významných legislativních změn ve směru k odstranění nerovností v odměňování ani v několika letech následujících po těchto změnách.