recenze publikace
Uhde, Zuzana

Proměny práce v globálním kapitalismu: od globální továrny po globální domov. [recenze na Kobová, Ľ. (ed.). 2015. Feministky hovoria o práci. Bratislava: Aspekt]