kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana

Proměny rodinných a profesních startů: úvodem

Chaloupková, Jana. 2010. „Proměny rodinných a profesních startů: úvodem.“ Pp. 13-23 in Chaloupková, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.

Tato kapitola představuje teoretická východiska práce. Ukazuje, že koncept životní dráhy poskytuje vhodný teoretický rámec pro studium vztahů pracovních a rodinných uspořádání. Shrnuje klíčové změny rodinného chování, ke kterým dochází v posledních desetiletích v České republice, a jejich teoretická vysvětlení. Na základě přehledu literatury představuje hlavní otázky a témata, na které se zaměřují následující kapitoly.

 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
hodnotové orientace
práce
rodina