impaktovaný článek
Bernard, Josef, Kostelecký, Tomáš. 2014. „Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 50 (1): 3 - 28. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.30.

Volební chování individuálních voličů je ovlivňováno různými prostorově definovanými faktory. Zpravidla se vliv takových faktorů obecně označuje jako kontextuální efekty. Kontextuální faktory ovlivňují voliče různými způsoby: skrze působení rozdílných lokálních geografických a sociálně-ekonomických podmínek na život a rozhodování voličů, prostřednictvím vlivu lokálně specifických komunikačních interakcí mezi voliči a lokálně specifických pozorování, skrze působení lokálně specifické politické socializace a lokálně specifických volebních kampaní, nebo prostřednictvím vlivu místa bydiště kandidátů. Článek podává přehled o nejvýznamnějších mechanismech, jimiž se projevují vlivy prostorového kontextu na volební chování, a formuluje jejich obecnou typologii.

Sdílejte tuto stránku