nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Prožívání pracovní a rodinné role muži a ženami s vysokoškolským vzděláním