popularizační článek
Krejčí, Jindřich

Průzkumy Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění 1945-1950