recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Regionální diferenciace sociálních problémů v ČR v letech 1989-1990