odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.). 2005. Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Tato studie se zabývá analýzou charakteristik, názorů a postojů regionálních elit v České republice. Vychází z empirického šetření uskutečněného na podzim roku 2004 ještě před volbami do nových krajských zastupitelstev. Zahrnuje jak elity politické a administrativní, tak také elity ekonomické a kulturní. Zaměřuje se zejména na hodnocení funkčnosti a rozvojových možností krajů očima regionálních elit a dále na jejich ochotu ke spolupráci s dalšími aktéry. Vedle toho se také snaží zachytit problémy, se kterými se volení zastupitelé a krajská administrativa na regionální úrovni potýká. První polovina této studie je věnována analýze sociálního a ekonomického zázemí regionálních elit, jejich profesním a politickým drahám, hodnotovým preferencím, vyjadřované důvěře a postojům ke společenským otázkám obecně. Tento text představuje jeden z dílčích výsledků výzkumného projektu „Vliv politické kultury, sociálně ekonomických a institucionálních faktorů na rozdíly ve fungování českých regionů“.

Sdílejte tuto stránku