recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Regionální rozdíly na trhu bydlení