recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Regionální rozdíly ve vývoji kriminality v její celkové úrovni