odborná kniha / monografie
Burešová, Kateřina. 2020. Rodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7330-371-6.

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící. V závěru kniha řeší možné aktuální změny českého právního řádu spojené se snahami posledních několika let (od roku 2013 do roku 2020) o tzv. přiosvojení v registrovaném partnerství nebo otevření manželství i párům stejného pohlaví.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Sdílejte tuto stránku