kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta. 2006. „Rodina, důvěra a demokratická společnost.“ Pp. 22-37 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

V tradiční společnosti byla osobní důvěra založena ve familiárním prostředí rodiny, tvořila hájemství soukromé sféry. Naproti tomu moderní demokratická společnost vyžaduje kromě rodinné důvěry i důvěru jak v neznámé lidi, ostatní občany, tak neosobní důvěru např. ve státní instituce. Jak spolu jednotlivé typy důvěr souvisí? Podporují a budují se vzájemně nebo jde jedna na úkor druhé? Vyrůstají ze stejných kořenů základní důvěry osvojované v prostředí rodiny? A konečně je vůbec dnešní rodina prostředím, v němž se důvěra může utvářet?

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku